bip logo 1

CO ROBIĆ GDY PRZEDSZKOLE JEST ZAMKNIĘTE W PRZYPADKU STRAJKU

To może się przydać: rozporządzenie o sposobie usprawiedliwiania niobecności 

 

INFORMACJE FINANSOWE

Informacja o usługach przedszkola i opłatach

Wniosek - zwolnienie z opłaty

Opłaty oraz numer rachunku bankowego przedszkola do wpłat

 

RADA RODZICÓW

Regulamin Rady Rodziców

Skład Rady Rodziców

Numer rachunku bankowego Rady Rodziców

 

WAŻNE DOKUMENTY

Statut Przedszkola

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Program "Chronimy dzieci"  - Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem i zapewnienie im bezpieczeństwa w PM3

 

SPRAWOZDANIA Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLI

Wykaz kontroli przeprowadzonych w latach 2013-2018

Raport z ewaluacji zewnętrznej

Wyniki kontroli finansowej z roku 2018

 

O TYM, JAK PRACUJEMY Z DZIECKIEM

Informator Przedszkolny [gazetka dla rodziców i dzieci] - Nr 1 (XV), Nr 2 (XVI), Nr 3 (XVII), Nr 4 (XVIII), Nr 5 (XIX), Nr 6 (XX), Nr7 (XXI)

SP6 - Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 6 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

PPP1 - Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 1 w Olsztynie

Przybliżamy metody pracy z dzieckiem w przedszkolu:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda Dobrego Startu

Pedagogika Celestyna Freineta

Idea Carla Orffa

System pedagogiczny Marii Montessori

O koncepcji edukacji matematycznej:

Koncepcja edukacji matematycznej E. Gruszczyk - Kolczyńskiej

Edukacja matematyczna w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

 

WSPOMAGANIE RODZICÓW

Słów kilka o adaptacji dziecka do warunków przedszkola

O dojrzałości szkolnej dziecka rozpoczynającego naukę

O symptomach dysleksji rozwojowej

Słownik pojęć stosowanych w opiniach poradni psychologiczno - pedagogicznych

Poradnik dla rodziców - "Jak kochać i wymagać" - autorki Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Zamiast klapsa - film w przyjazny sposób prezentuje, jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami małych dzieci

Samoanaliza kompetencji wychowawczych - test dla rodziców - zaczerpnięto ze strony Samodzielne dzieci

Spotkania w bibliotece osiedlowej

 

DLA ZDROWIA

Zasady żywienia w naszym przedszkolu

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

Sprawozdanie z realizacji programu Kubusiowi Przyjaciele Natury

Przydatne materiały, będące wynikiem z realizacji projektu "Chcę być zdrowy":

Zmodyfikowane zalecenia, dotyczące zdrowego żywienia

Jak zachęcić dziecko do spożywania nowych dań

Małe ogródki - kampania na rzecz zdrowego odżywiania

Co każdy rodzic powinien wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej

Postawa ciała (źródło: internet)

 

Pierwsza pomoc:

podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci

resuscytacja -  w przypadku utraty przytomności u kilkulatka

zakrztuszenie się dziecka

Postępowanie w przypadku:

wszawicy - materiał nr: 1, 2, 3, film

owsicy

grypy

grypy A/H1N1 (świńskiej grypy)

wścieklizny