bip logo 1

TU WARTO ZAGLĄDAĆ


http://www.men.gov.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej


http://www.ko.olsztyn.pl Kuratorium Oświaty w Olsztynie


https://www.bip.olsztyn.eu/ BIP Urzędu Miasta Olsztyna


http://www.edukacja.olsztyn.eu Urząd Miasta Olsztyna (zakładka: Edukacja)


http://www.wmodn.olsztyn.pl Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie


http://www.odn.olsztyn.pl Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie


http://pl.wikipedia.org/wiki/Olsztyn Wikipedia - krótko o historii i współczesności Olsztyna


http://poradnia.olsztyn.pl Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 w Olsztynie


http://www.glos.pl Strona "Głosu Nauczycielskiego"


http://www.eduseek.ids.pl Portal edukacyjny


http://www.samodzielnedzieci.pl Jak pozwolić dorastać swoim dzieciom - witryna pożytecznej akcji


http://www.gazeta.pl/edukacja Wiele informacji związanych z edukacją młodszych i starszych dzieci


http://www.przedszkolak.pl Cenne rady dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym


http://www.klubpancernika.pDla każdego o edukowaniu w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego


http://antologiawarminska.pl Projekt "Antologia Warmińska - kreacja i promocja nowej marki regionu" - tradycja, kultura, historia Warmii


http://www.myslanki.pl/ Książeczki, pomagające dzieciom rozwijać sprawność myślenia i używać wyobraźni w zabawie


http://www.dzieciakimleczaki.pl/ Strona mająca na celu wprowadzanie nawyku zdrowego odżywiania


http://ekodzieciaki.mos.gov.pl/ Jak rozwijać zdolności dziecka, być eko i dobrze się przy tym bawić


http://www.edziecko.pl Strona dla dzieci i rodziców


http://polnoc.miastodzieci.pl Strona dla dzieci i rodziców


http://www.dzieci.wp.pl Strona zabaw dla dzieciaków


http://www.przedszkolaki.sieciaki.pl Strona zabaw dla dzieciaków


http://kula.gov.pl Dzieci poznają miasta Polski - dla starszych przedszkolaków


http://www.qlturka.pl Dla dzieci: literatura, muzyka, sztuki plastyczne, teatr i film, muzea i miejsca kultury, plac zabaw


http://www.dzieckowsieci.pl Strona dla rodziców


http://www.spet.info.pl Serwis poświęcony specyficznym trudnościom w uczeniu się


http://www.bromba.pl Serwis poświęcony książkom dla dzieci i młodzieży