bip logo 1

METODY PRACY       

Pracujemy w grupach niejednorodnych wiekowo i to, że w jednej sali spotykają się dzieci w różnym wieku pozwala efektywnie wykorzystać uczenie się od siebie nawzajem (tutoring rówieśniczy).

 

Czerpiemy ze znanych, sprawdzonych koncepcji i metod wspomagania rozwoju dziecka, m. in. takich, jak:

 ćwiczenia praktyczne związane z samoobsługą, troską o środowisko, zwyczajami i normami społecznymi (M. Montessori)

 wyposażanie dzieci w umiejętność współpracy z innymi, bycia samodzielnym i odpowiedzialnym (zasady pedagogiki planu daltońskiego wynikające z teorii H. Parkhurst)

 koncepcja edukacji matematycznej (E. Gruszczyk-Kolczyńska)

 usprawnianie czynności analizatorów: słuchowego, wzrokowego, kinestetyczno-ruchowego, a także kształcenie lateralizacji /stronności/, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni (M. Bogdanowicz)

 przygotowanie do rozpoczęcia nauki czytania i pisania (m. in. I. Majchrzak)

 zajęcia oparte na swobodnej ekspresji i twórczym działaniu dziecka (m. in. C. Freinet)

 oddziaływanie poprzez muzykę i ruch (m. in. C. Orff)

 ćwiczenia ruchowe (m. in. W. Sherborne, R. Laban)

 

Więcej o metodach w zakładce: "Dla Rodziców"