bip logo 1

 

 W roku szkolnym 2018/2019

 psycholog - praca z dzieckiem, wsparcie rodziców i nauczycieli

realizuje: psycholog - Barbara Kułakowska - Szczepanek

 zajecia logopedyczne - ćwiczenia dla dzieci wymagających wsparcia - usprawnianie narządów mowy, aparatu oddechowego, korygowanie wad wymowy - prowadzone indywidualnie lub w grupach do 4 dzieci

realizuje: nauczyciel logopeda - Małgorzata Lewczyk

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla dzieci wymagających wsparcia - prowadzone w grupach do 5 dzieci

realizują: specjaliści terapii pedagogicznej - Marta Ciszyńska i Aldona Kurkul

 zajęcia rozwijające uzdolnienia - zajęcia matematyczne w grupie II - prowadzone w grupach do 8 dzieci

realizuje: nauczyciel gr. II - Anna Jurga - Wolak 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia - szachy w grupie I - „Królewska gra - edukacja przez szachy w przedszkolu”

realizuje: nauczyciel gr. I - Benigna Pietrusewicz

 religia - zajęcia przybliżające treści religijne w formie zajęć i zabaw - organizowane na wniosek rodziców, na podstawie §1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania lekcji religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1993r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

realizuje: nauczyciel katecheta - Małgorzata Stypułkowska

 

Wychowanie dla sztuki - percepcja sztuki i ekspresja przez sztukę:

 warsztaty i spektakle teatralne - profesjonalne i bezpośrednie spotkania z teatrem lalki, aktora i przedmiotu

realizują: aktorzy teatrów lalkowych

 warsztaty muzyczne - ćwiczenia muzyczno - ruchowe z akompaniamentem pianina, gitary

realizuje: nauczyciel z wyższym wykształceniem muzycznym i przygotowaniem pedagogicznym - Małgorzata Raczyńska

 audycje muzyczne - profesjonalne i bezpośrednie "Spotkania z Panią Muzyką"

realizują: muzycy Filharmonii Warmińsko - Mazurskiej w Olsztynie