Statut Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie jest podstawowym dokumentem regulującym jego działalność, zawiera prawa i obowiązki wszystkich podmiotów uczestniczących w działalności Przedszkola. Statut jest aktualizowany w celu zapewnienia zgodności jego postanowień z obowiązującymi przepisami prawa.

Pełna treść statutu (pdf)

 Zmiany w statucie od 1 września 2018r. (plik pdf)