bip logo 1

W przedszkolu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Każdą grupę prowadzą dwie nauczycielki, które wzbogacają swoje umiejętności zawodowe, uczestnicząc w różnorodnych kursach, warsztatach, studiach podyplomowych.

Doświadczeni pracownicy administracyjno-obsługowi z oddaniem wykonują swoje zadania.

 

                   

 

Dyrektor Przedszkola: Jolanta Abłam - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele: Marta Ciszyńska - nauczyciel kontraktowy, Ewelina Grześkiewicz - nauczyciel kontraktowy, Anna Jurga-Wolak - nauczyciel kontraktowy, Barbara Kułakowska-Sczepanek - nauczyciel dyplomowany, Aldona Kurkul - nauczyciel mianowany, Małgorzata Lewczyk - nauczyciel dyplomowany, Renata Markowicz - nauczyciel dyplomowany, Aldona Połujańska - nauczyciel dyplomowany, Małgorzata Stypułkowska - nauczyciel dyplomowany.

Pracownicy administracji i obsługi: Agnieszka Jędrzejczyk, Jolanta Kłodawska, Barbara Masiulaniec, Mirosław Pacewicz, Katarzyna Plotetzka, Anna Riahi (u.w), Joanna Urbelewicz, Natalia Wicepolska, Ludwika Zalewska.