bip logo 1

OLSZTYŃSKIE PIĘCIOLATKI SEGREGUJĄ ODPADKI

Program został opracowany i jest prowadzony przez pracowników jest Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego.

Cele programu:
1. Kształtowanie umiejętności ochrony środowiska, (w szczególności segregowania odpadów).
2. Znaczenie segregacji dla środowiska.
3. Rozwijanie nawyku segregacji odpadów w domu i w przedszkolu.
W związku z jego realizacją programu pani Ania Zalewska – jego koordynatorka, od wielu lat przeprowadza w przedszkolu zajęcia edukacyjne. Dzieci utrwalają zasady segregowania odpadów, dowiadują się, dlaczego warto to robić i jaki wpływ na segregacja dla naszego środowiska. Po zajęciach odbywa się wycieczka do sortowni śmieci.