bip logo 1

od 8:30 do 13:30 
czas przeznaczony na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu

6:30 - 8:30
otwarcie przedszkola; zabawy swobodne oraz aktywność według zainteresowań dzieci; indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; prowadzenie obserwacji; poranne zabawy ruchowe; wyrabianie nawyków samoobsługowych, związanych z higieną i kulturą spożywania posiłków; czynności organizacyjne;

8:30 - śniadanie

9:00 - 10:00
zajęcia edukacyjno-wychowawcze przygotowane i kierowane przez nauczycielkę, realizowane według przyjętego programu wychowania przedszkolnego, uwzględniające potrzeby, możliwości rozwojowe i propozycje dzieci; spacery, wycieczki; ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe; prowadzenie obserwacji;

10:00 - przekąska

10:15 - 11:30
swobodna aktywność dziecka w sali i w ogrodzie przedszkolnym, zabawy ruchowe na powietrzu, inne zajęcia wspierające rozwój dziecka, wyrabianie nawyków samoobsługowych, związanych z higieną i kulturą spożywania posiłków; czynności organizacyjne;

11:30 - zupa z przystawką       

12:00 - 13:30
relaks z bajką i muzyką; indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; zabawy swobodne i zespołowe w sali i w ogrodzie, inne zajęcia wspierające rozwój dziecka; prowadzenie obserwacji; czynności organizacyjne;

13.30 - drugie danie

14:00 - 16:30
indywidualne wspomaganie rozwoju dziecka; zabawy swobodne dzieci w sali i w ogrodzie przedszkolnym; inne zajęcia wspierające rozwój dziecka; prowadzenie obserwacji; zamknięcie przedszkola.