bip logo 1

WFOŚiGW

WFOŚiGW w Olsztynie

 

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

 

 www.wfosigw.olsztyn.pl

 

 

Przedszkole Miejskie  nr 3 w Olsztynie złożyło wniosek do WFOŚiGW

za pośrednictwem WMODN z zakresu edukacji ekologicznej i uzyskała dofinansowanie

na realizację projektu.

Tytuł zadania:

„ Zielone zacisze ”.

Całkowity koszt projektu: 1300,00 zł

Kwota dofinansowania: 700,00 zł

Formy dofinansowania: zakup roślin rustykalnych.