Szanowni Rodzice,

 

Od dnia 1 września 2020r. zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola. Przedszkole będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym. Wszyscy musimy znać i stosować się do obowiązującej procedury. Od nas zależy czy zachowamy zdrowie.

Proszę wszystkich Państwa do  zapoznania  się z obowiązującą w naszym przedszkolu procedurą bezpieczeństwa.

 W imieniu własnym i całego zespołu zapewniam Państwa, że  zrobimy , co w naszej mocy, by dzieci czuły się z nami bezpiecznie.  

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w PM nr 3 w Olsztynie w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Dni adaptacyjne w przedszkolu

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną i zapewnieniem Państwu bezpieczeństwa, spotkania adaptacyjne odbędą się w dwóch grupach.

28 i 31 sierpnia 2020 r. o godznie 9.00 - 10.30 - grupa I 

28 i 31 sierpnia 2020 r.o godzinie 11.00 -12.30 - grupa II 

zapraszamy dzieci, które po raz pierwszy rozpoczną przygodę z przedszkolem. Dziecko przychodzi z jednym rodzicem.

Informacja o grupach otrzymaliście Państwo telefonicznie. 

Dorosłych proszę o przybycie do przedszkola w maseczkach zasłaniających usta i nos oraz przestrzeganie obowiązującej odległości między uczestnikami spotkania. 

 

                                                                                                                                           Dyrektor i rada pedagogiczna PM3

 

 

Szanowni Rodzice

 

W związku z zapewnieniem opieki dzieciom w okresie wakacji zwracam się do Państwa

z prośbą o dokonanie rzetelnej oceny potrzeb opieki nad dziećmi w miesiącu lipcu. Niezbędne jest to do zaplanowania organizacji pracy. Niewykorzystanie urlopów przez nauczycieli i pracowników obsługi skutkuje nieobecnością w ciągu roku szkolnego i wiąże się z zastępstwami innych nauczycieli w grupach, co nie zawsze podoba się Państwu

i dzieciom. Dlatego jeszcze raz podkreślam, iż sprawę należy potraktować bardzo poważnie. Niedopuszczalna jest sytuacja deklarowania pobytu swojego dziecka „na wszelki wypadek”.

                                                                                                                                                                              Jolanta Abłam- Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Olsztynie

 

 

 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………..

 

 

LIPIEC 2020

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

1

2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Przy każdym dniu należy wpisać + lub - . "+" oznacza obecność," -"  oznacza nieobecność dziecka w danym dniu. Dzieci, które nie będą uczęszczły w lipcu proszą o informację na e-maila lub telefon do przedszkola.

 

Informację proszę przesłać do 24 czerwca 2020 r. na pocztę przedszkola: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

                                           ……………………………………………………...

                                                    Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

Przerwa wakacyjna w sierpniu - komunikat dyrektora

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie informuje, że zgodnie z Arkuszem Organizacji Przedszkola na rok szkolny 2019/2020  na miesiąc sierpień została ustalona przerwa w pracy przedszkola ( o czym Rodzice zostali poinformowani na zebraniu ogólnym we wrześniu ubiegłego roku). Jednocześnie informuję, że ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Olsztynie nie będą funkcjonowały przedszkola dyżurujące. 

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Olsztynie  - Jolanta Abłam

 

 

WAŻNY KOMUNIKAT

DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo,

Z przykrością muszę Państwa poinformować, że w ostatnim czasie pojawiły się przypadki nie przyprowadzania dzieci do placówki, pomimo wcześniejszej pisemnej deklaracji rodzica o potrzebie korzystania przez dziecko z opieki przedszkolnej. Jednocześnie Przedszkole nie jest w takich przypadkach uprzedzane o zaplanowanej przez rodziców nieobecności dziecka.

Sytuacja taka wywołuje szereg negatywnych skutków organizacyjnych i finansowych obniżających jakość funkcjonowania naszego Przedszkola, którą staramy się dla zapewnienia jak najlepszych warunków Państwa pociech systematycznie podnosić.

Z powyższego względu przypominam, że w obecnej sytuacji działania placówek przedszkolnych w warunkach ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa SARS-Covid-19, rodzice zobowiązani są każdorazowo uprzedzać o nieobecności dziecka w przedszkolu z uwagi na zapewnienie właściwej organizacji przedszkola.

Jako Dyrektor Przedszkola jestem odpowiedzialna, za jego sprawne i efektywne funkcjonowanie, dlatego informuję, że w przypadku niepoinformowania nas o planowanej nieobecności dziecka będę zmuszona odmówić Państwu natychmiastowego przyjęcia dziecka do przedszkola ze względu na brak możliwości zapewniena prawidłowej opieki.

W takiej sytuacji ponowny powrót Państwa dziecka do przedszkola będzie możliwy po dwóch dniach od poinformowania nas o potrzebie zapewnienia opieki przez nasze Przedszkole

Z poważaniem

Jolanta Abłam

Dyrektor

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Olsztynie

 

Szanowni Rodzice

Rodzice, którzy zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola muszą przynajmniej na dwa wcześniej powiadomić dyrektora o powrocie dziecka do przedszkola.

Zgłoszenie potrzeby opieki przedszkolnej nie jest  jednoznaczne z jego przyjęciem ze względu na rygorystyczne procedury sanitarne. O przyjęciu dziecka będziemy Państwa informowańć indywidualnie.

Jolanta Abłam - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3  

 

Szanowni Rodzice:

Od dnia 18 maja otwieramy przedszkole przede wszystkim dla dzieci, którym rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujących zadania związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczniem COVID-19.

Rodzice którzy zgłoszą potrzebę opieki powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola w tym czasie nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, ze względu na rygorystyczne procedury sanitarne.

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, może być przyjęta określona liczba dzieci, dlatego o przyjęciu dziecka będziemy Państwa informować indywidualnie. Do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Grupy zostaną utworzone na nowo, zgodnie z zadeklarowanymi godzinami. 

Od 18 maja nie możemy przyjąć dzieci po godzinie 8:00

W związku z zaistniałą sytuacją obowiązują w przedszkolu nowe szczególne zasady, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przebywającym na terenie przedszkola podczas epidemii.

Zobowiązuje się wszystkich rodziców dzieci, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia swoich dzieci do przedszkola w dniu 18-29.05.2020 do dostarczenia w pierwszym dniu poytu dziecka wypełnionych oświadczeń.  

 

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna