Szanowni Rodzice

Rodzice, którzy zdecydują się na przyprowadzenie dziecka do przedszkola muszą przynajmniej na dwa wcześniej powiadomić dyrektora o powrocie dziecka do przedszkola.

Zgłoszenie potrzeby opieki przedszkolnej nie jest  jednoznaczne z jego przyjęciem ze względu na rygorystyczne procedury sanitarne. O przyjęciu dziecka będziemy Państwa informowańć indywidualnie.

 

Jolanta Abłam - dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3  

 

 

Szanowni Rodzice:

Od dnia 18 maja otwieramy przedszkole przede wszystkim dla dzieci, którym rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Jednocześnie informuję, że pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych , realizujących zadania związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczniem COVID-19.

Rodzice którzy zgłoszą potrzebę opieki powinni złożyć wniosek o przyjęcie dziecka.

Zgłoszenie dziecka do przedszkola w tym czasie nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem, ze względu na rygorystyczne procedury sanitarne.

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego, może być przyjęta określona liczba dzieci, dlatego o przyjęciu dziecka będziemy Państwa informować indywidualnie. Do przedszkola przyjmowane będą wyłącznie dzieci rodziców, których wniosek został pozytywnie rozpatrzony. Grupy zostaną utworzone na nowo, zgodnie z zadeklarowanymi godzinami. 

Od 18 maja nie możemy przyjąć dzieci po godzinie 8:00

W związku z zaistniałą sytuacją obowiązują w przedszkolu nowe szczególne zasady, aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przebywającym na terenie przedszkola podczas epidemii.

Zobowiązuje się wszystkich rodziców dzieci, którzy zadeklarowali chęć przyprowadzenia swoich dzieci do przedszkola w dniu 18-29.05.2020 do dostarczenia w pierwszym dniu poytu dziecka wypełnionych oświadczeń.  

 

Oświadczenie 1

Oświadczenie 2

Procedury Bezpieczeństwa w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Olsztynie

Zarządzenie Prezydenta Olsztyna