DECYZJĄ MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ 

wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

INFORMUJĘ, ŻE ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU OD DNIA 16.03.2020

 DO DNIA 27.03.2020.

SĄ ZAWIESZONE

SEKRETARIAT PRZEDSZKOLA BĘDZIE CZYNNY OD GODZ.

7.00- 15.00

12 i 13 marca br. w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.