bip logo 1

Zajęcia dydaktyczne

Galeria zdjęć ilustruje naszą pracę i nie jest aktualną kroniką fotograficzną.

Treści edukacyjne, szczegółowo określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, realizowane są m. in. podczas zajęć dydaktycznych, poprzez różne rodzaje aktywności dziecięcych: społecznej (poznawanie bliższego i dalszego otoczenia dziecka), językowej (przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, rozwijanie zainteresowań książką, uważne słuchanie, wyraźna mowa i opowiadanie dziecka), poznawczej (edukacja matematyczna, przyrodnicza i ekologiczna, rozwijanie myślenia, ćwiczenie pamięci i koncentracji uwagi), artystycznej (muzyka, plastyka i technika, teatr), ruchowej i zdrowotnej (rozwój fizyczny, sprawność ruchowa, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo na co dzień).